Bashkëbisedim me qytetarë rreth problematikave të ndryshme, dule respektuar masat anti-covid.

  • 13/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë