Viztë dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në disa pika biznesi.

  • 10/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë