Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve që po kryhen për përmiësimin e  infrastrukturës rrugore. 

  • 10/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë