Bashkëbisedim me banorë të zonës, duke respektuar masat anti-COVID 19.

  • 10/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë