Takim me mesues dhe edukatore, per te diskutuar rreth problematikave te ndryshme, lidhur me infrastrukturen ne fushen e arsimit, siguruar nga Bashkia Berat.

  • 14/04/2021
  • 12-00
  • Rajoni nr.2 Berat
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Mesues dhe edukatore te qytetit Berat