Inspektim i punimeve ne nje rruge ne Njesine Administrative Ishem

dhe inspektim ne banesa individuale

  • 09/04/2021
  • 15:00
  • Njesia administrative Ishem
  • Kryetarja e Bashkise Durres, kandidate per deputete dhe banore
  • Kryetarja e bashkise Durres, kandidate per deputete dhe banoret