Bashkëbisedim me banorë, pjesë e minoriteteve të zonës.

  • 09/04/2021
  • Qarku Vlore
  • Kryeministri, Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Te tjere
  • Kryeministri, Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Pjesemarres te tjere