Inspektim i procesit të vaksinimit kundlr Covid-19.

  • 09/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë