Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e procesit të vaksinimit kundër Covid 19

  • 08/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë