Takim me përfaqësues të komunitetit Rom për të diskutuar mbi problematikat e tyre

  • 08/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave, Pjesëmarrës të tjerë
  • Ministrja e Financave, Pjesëmarrës të tjerë