Takim me një grup banorësh, pjesë e minoritetit të zonës.

  • 08/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë