Degjese publike per investimin e planifikuar per t’u ndertuar ne qytetin e Delvines dhe trajtimi i problematikave te strehimit.

  • 15/04/2021
  • 15:00
  • Delvine
  • Ministri i Financave dhe Ekonomise, Drejtori i Pergjithshem i EKB
  • Ministri i Financave dhe Ekonomise, Drejtori i Pergjithshem i EKB, Kryetari i Bashkise Delvine dhe pjesemarres te tjere