Bashkëbisedim me banorë, pjesë e miniritetit të zonës.

  • 09/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë