Bashkëbisedim me banorë të zonës, në respektim të masave anti-COVID 19.

  • 08/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë