Verifikim i ecurisë së investimit në subjekte të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit IPARD II.

  • 07/04/2021
  • Qarku Shkoder
  • Përfitues të investimit
  • Përfitues të investimit, pjestarë të tjerë