Verifikim i ecurisë së investimit në subjekte të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit IPARD II.

  • 08/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Përfitues të investimit
  • Përfitues të investimit, pjestarë të tjerë