Verifikim i ecurisë së subjektet të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të skemës kombëtare.

  • 06/04/2021
  • Qarku Shkodër
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare, pjesëtarë të tjerë