Aktivitet me sipermarres te ndryshem me qellim ndergjegjesimin dhe regjistrimin e objekteve të Pronesise Industriale. Ky aktivitet zhvillohet ne kuader te Dites Boterore te Pronesise Intelektuale (26 prill). 

  • 07/04/2021
  • 10:30-11:30
  • Sarandë
  • Minister i Financave dhe Ekonomise, Drejtor i Pergjithshem i Pronësisë Industriale
  • Ministrer i Financave dhe Ekonomise, Drejtor i Përgjithshem i Pronesise Industriale, Përgjegjes Sektori i Koordinimit, raportimit dhe analizes, specialist per Marredheniet me Jashte dhe Publikun, sipermarres te ndryshem