Inspektim i investimeve të bëra për ujësjellësin

  • 08/04/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave,Pjesëmarrës të tjerë
  • Ministrja e Financave,Pjesëmarrës të tjerë