Inspektim i Kryeministrit në qendrat e vaksinimit kundër COVID 19.

  • 07/04/2021
  • Qarku Gjirokaster
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë