Inspektim i Kryeministrit në qendrat e vaksinimit kundër COVID-19

  • 06/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë