Takime me subjekte ne qytetin e Sarandes me qellim promovimin, ndergjegjesimin dhe regjistrimin e objekteve te Pronesise Industriale.

  • 06/04/2021
  • 08:00
  • Sarande
  • Drejtori i Pergjithshem
  • Drejtori i Pergjithshem i Pronesise Industriale, Pergjegjes, Sektori i Koordinimit, raportimit dhe Analizes, Specialist per Marredheniet me Jashte dhe Publikun, Shoferi i Automjetit