Bashkëbisedim me disa banorë të zonës.

  • 06/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë