Inspektime punimesh në godina të ndryshme të cilat janë në proces ristrukturimi.

  • 06/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë