Inspektim i Kryeministrit pranë punimeve që po bëhen për restaurimin e kinemasë së qytetit.

  • 07/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë