Inspektim i Kryeministrit pranë kantierit të ndërtimit Përmet-Çarshovë.

  • 07/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë