Bashkëbisedim i Kryeministrit me disa qytetarë për problematika të ndryshme.

  • 06/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryemininstri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë