Bashkëbisedim me disa qytetarë për problematika të ndryshme.

  • 08/04/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë