Bashkëbisedim i Kryeministrit me përfaqësues të bizneseve turisike në zonë

  • 05/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë