Bashkëbisedim i Kryeministrit me qytetarë.

  • 05/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë