Pasurite e pejsazhit kulturor, partnerët strategjike dhe menaxhimi i tyre

  • 09/04/2021
  • 11:00
  • PTV
  • Ministri i Kulturës, te tjere
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.