Firmoset Marreveshje Bashkepunimi Kulturor dy-palesh.

  • 08/04/2021
  • 14:00
  • PTL
  • Ministrat e Kulturës te te dyja vendeve.
  • Ministrat e Kulturës te te dyja vendeve, te tjere.