Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve në një ujësjellës.

  • 05/04/2021
  • Qarku Korçë
  • Kryeministri, Të Tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë