Takim me grate e Njesise Administrative Sukth

  • 04/04/2021
  • 15:00
  • Njesia administrative Sukth
  • Kryetarja e Bashkise Durres, kandidate per deputete dhe gra te zones
  • Kryetarja e bashkise Durres, kandidate per deputete dhe gra te zones