Më 24 mars 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e ndërmjetëm të Politikës Monetare. 

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Vendimet_e_politikes_monetare_28752.html

  • 24/03/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko,
  • Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë