Takim me te rinjte e Rajonit nr. 3 per problematika te ndryshme .

  • 11/04/2021
  • 16-00
  • Rajoni nr.3 Berat
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkise, banoret e rajonit nr.3, etj.