Takim me banoret e zones per problematikat dhe nderhyrjet ne zonen e Moraves 

  • 07/04/2021
  • 16-30
  • Njesia Administratrive Otllak
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise