Takim me banoret e zones per investimet ne kanalet kulluese, ne infrasyrukture ne kete zone,  ne lagjien Parangua

  • 07/04/2021
  • 12-00
  • Njesia Administratrive Otllak
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise