Takim me banoret e lagjjes Donika Kastrioti, Jani Vruho per problematikat ne zone dhe nderhyrjet e kryera nga bashkia ne kete zone. 

  • 11/04/2021
  • 12-00
  • Rajoni nr.3 Berat
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkise, banoret e rajonit nr.3, etj.