Takim me banoret e fshatrave Qaf-Hoxhaj dhe Karkanjoze per investimet dhe problematikat ne keto dy zona 

  • 09/04/2021
  • 10-00
  • Njesia Administratrive Roshnik
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise