Takim me banoret e fshatrave Palikesht, Mbreshtan, Galine, per problematikat ne keto zona. Kryesisht lidhur me mbarevajtjen e rrugeve te kopshteve dhe sherbimeve te tjera, qe kyhen nga Bashkia Berat ne keto zona.

  • 10/04/2021
  • 12-00
  • Njesia Administrative Sinje
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkise, banoret e Njesise Administrative etj.