Takim me banorët e fshatrave : Mimias dhe Vojnik, për problematikat në zonë (Njësia Administrative Roshnik)

  • 09/04/2021
  • 16-30
  • Njësia Administrative Roshnik
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkisë, banoret e zonës etj.