Takim me banoret e fshatrave Bogdan dhe Kostren per problematikat ne keto zona 

  • 09/04/2021
  • 12-00
  • Njesia Administratrive Roshnik
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise