Takim me banoret e fshatit Velabisht dhe Drobonik per investimet qe po kryhen ne keto zona ( Rruga e Drobonikut dhe Ujesjellesi Velabisht). 

  • 08/04/2021
  • 14-00
  • Njesia Administratrive Velabisht
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise