Takim me banoret e Njesise Administrative Roshnik

  • 09/04/2021
  • 18-30
  • Njesia Administratrive Roshnik
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkise, banoret e Njesise Administrative Roshnik, etj.