Takim  elektoral me banoret e zones ne Njesine Administrative Velabisht 

  • 08/04/2021
  • 18-30
  • Njesia Administratrive Velabisht
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise