Takim  elektoral me banoret e zones

  • 07/04/2021
  • 18-30
  • Njesia Administratrive Otllak
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e zones dhe Kryetari i Bashkise