Takim me banoret e zonave Mbolan dhe Mbjeshove per problematikat ne keto zona dhe mbarevajtjen e sherbimeve te tjera, qe kyhen nga Bashkia Berat ne keto zona.

  • 10/04/2021
  • 16-30
  • Njesia Administrative Sinje
  • Kryetari i Bashkisë, etj
  • Kryetari i Bashkise, banoret e Njesise Administrative etj.