Më 25 mars 2021, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), në kuadër të Javës së Parasë për vitin 2021, organizoi për të tretën herë Kuizin Evropian të Parasë. Në këtë aktivitet morën pjesë 360 nxënës të klasave të 9-ta nga i gjithë vendi. Këtë vit konkursi u realizua online dhe pjesëmarrësit konkurruan në bazë ekipore nëpërmjet platformës online Kahoot! Aktiviteti u shfaq në kohë reale (Livestream) në kanalin YouTube të AAB-së.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Kuizi_Evropian_i_Parase_ne_Shqiperi_Promovimi_i_Edukimit_Financiar.html

  • 25/03/2021
  • 16:00
  • online
  • hoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë
  • hoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë