Sot, në datën 24 mars 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të Politikës Monetare.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_24_mars_2021.html

  • 24/03/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko,
  • Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë